શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો) Facebook Twitter

ટેન્ડર્સ

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

જીલ્લા વિષે

આ જીલ્લો ભૂતપૂર્વ વડોદરા રાજયનો ભાગ બન્યો તે પહેલાની ઐતિહાસિક પૂર્વ ભૂમિકા વિષે બહુ જુજ માહિતી ઉપ્લબ્ધ છે. અમરેલી જીલ્લાનું નામ અમરેલી શહેર ઉપરથી પડેલ છે, જે જીલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. નાગનાથ મંદિરમાના એક શિલાલેખ ઉપરથી જાણવા મળે છે કે અમરેલી નરેશનું પ્રાચીન નામ અમરવલ્લી હતું.

વધારે...
  • તાલુકાઓ- ૧૧
  • ગામડાઓ- ૬૧૫
  • ગ્રામ પંચાયત- ૫૯૩
  • ગ્રામ્ય વિસ્તાર- ૭૧૬૧.૯૭ ચો.કિ.મી.
  • વસ્તી(૨૦૦૧)- ૧૩,૯,૩૯૧૮
  • ગ્રામ્ય પરીવાર- ૭૭.૫૫%

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 837487