પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠજીલ્લા વિષે જોવાલાયક સ્‍થળો

જોવાલાયક સ્‍થળો

ક્રમજોવાલાયક સ્‍થળો
અમરેલી

અમરેલીનો ટાવર

રાજમહેલ અમરેલી

ગિરધરભાઇ સંગ્રહાલય અમરેલી

રેલ્‍વે સ્‍ટેશન અમરેલી

સરકારી જિલ્‍લા પુસ્‍તકાલય - અમરેલી

નાગનાથ મંદિર - અમરેલી

જુમ્‍મા મસ્‍િજદ

જીવન મુક્તેશ્વર મંદિર

કામનાથ મહાદેવ મંદિર

૧૦કૈલાસ મુક્ત‍િધામ

૧૧દ્વારકાધીશ હવેલી

૧૨શ્રી ભોજલરામ ધામ ફતેપુર

૧૩સ્‍વામિનારાયણ મંદિર નાના માચિયાળા

૧૪કવિ ઇશ્વરદાન સમૃતિ મંદિર ઇશ્વરીયા

૧૫કત્રી ગુરુદત્ત મંદિર

૧૬મહાત્‍મા મુળદાસ બાપુની જગ્‍યા

૧૭કામનાથ ડેમ

૧૮સ્‍વા. ગુરુકુળ તરવડા

૧૯સિદ્ધ‍િ વિનાયક મંદિર
લાઠી

ચાવંડ દરવાજો

શાહગૌરા વાવ

કલાપી તીર્થ

ભુરખીયા હનુમાન મંદિર
લીલીયા

ઉમિયામાતા મંદિર લીલીયા મોટા
બાબરા

પાંડવકુંડ

રાંદલમાતા મંદિર દડવા
ધારી

ખાડિયા મંદિર ધારી

શ્યામ સુંદર મંદિર સરસીયા

ખોડિયાર ડેમ ધારી

દાનગીગેવ મંદિર ચલાલા
ખાંભા

વનવહિર - મિતિયાળા ફોરેસ્‍ટ બંગલો

મહાદેવ મંદિર અંટાળીયા

હનુમાનગાળા - ખંભાત
કુંકાવાવ

કૃષ્‍ણવલ્‍લભાચાર્ય સ્‍મૃતિ મંદિર - કુંકાવાવ

સ્‍વામીનારાયણ મંદિર વડિયા

સંત વેલનાથ સમાધિ અને હુકશાપીર દરગાહ - ખડખડ
રાજુલા

બલાડમાતા મંદિર - રજ્જુ ભેરાઇ

વિકટર ગામે ઇજનેરનું સ્‍મૃતિસ્‍થાન - રાજુલા

રાજુલાનો ટાવર

ચાંચ બંગલો - રાજુલા

રાજુલાનો સમુહકાંઠો

પીપાવાવ પોર્ટ - રાજુલા

અલ્‍ટ્રાટેક સિમેન્‍ટ ફેકટરી રાજુલા

પીપાભગનું મંદિર - પીપાવાવ

ચાંચ બંદર – રાજુલા
જાફરાબાદ

શિયાળબેટનું મંદિર

વારાહસ્‍વરૂપ મંદિર

જાફરાબાદ પૌરાણકિ કિલ્‍લો

લુણસાપુરિયાદાદાની મૂર્ત‍િ
૧૦સાવરકુંડલા

વારાહી માતા મંદિર (હઠીલા)