પંચાયત વિભાગ

મહત્‍વના નકશાઓ

મુખપૃષ્ઠજીલ્લા વિષેજોવાલાયક સ્‍થળનાગનાથ મંદિર - અમરેલી

નાગનાથ મંદિર - અમરેલી

અમરેલી શહેરની મઘ્‍યમાં આવેલ અા મંદિર ૨૦૩ વષૅ જૂનું છે. ઇ.સ.૧૮૦૨ માં સયાજીરાવ ગાયકવાડના પ્રતિનિઘિ તરીકે સૌરાષ્‍ટ્રની વ્‍યવસ્‍થા સંભાળવા આવેલ સરસુબા શ્રી વિઠૃલરાવ દેવાજીના હસ્‍તે શિવના આ મંદિરનું બાંઘકામ થયું હતું.

આ મંદિર ૫ણ લોકઆસ્‍થાનું કેન્‍દ્ર છે.