પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

 
અમરેલી  જિલ્લો ખેતીક્ષેત્રે અગ્રેસર છે. જિલ્લામાં ખરીફ ઋતુમાં મુખ્યત્વે કપાસ,મગફળી,તલ, બાજરી જેવા પાક લેવામાં આવે છે. રવિ ઋતુમાં ધઉં,જીરૂ,ચણા,ડુંગળી,લસણ અને શાકભાજી જેવા  પાકો લેવામાં આવે છે. ઉનાળુ ઋતુમાં ખાસ કરીન  મગફળી,મગ, બાજરી જેવા પાક લેવામાં આવે છે.જિલ્લામાં વિસ્તરણ તંત્ર મારફત ખેડૂતોને ખેતી વિષયક અઘતન તાંત્રિક માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી  વરસાદનું પ્રમાણ વધતાં તેમજ જળ સંચયના કામો થવાથી સિંચાઈ સુવિધામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
કૃષિ મહોત્સવ, ખેડૂત શિબિરો દ્વારા ખેડૂતોને ખેતી અને આનુસાંગિક વિષયની તાંત્રિક તેમજ યોજનાકીય માહીતી પુરી પાડવામાં આવે છે.સોઈલ હેલ્થકાર્ડ અને કૃષિમહોત્સવ દરમ્યાન આપવામાં આવતી માહીતીને લીધે જિલ્લામાં ટીસ્યુકલ્ચર કેળ અને અજમા જેવા  નવા પાકો આ વિસ્તારમાં લેવાતા થયા છે. ખેડુતે નેટ હાઉસ, ગ્રીન હાસ, જેવી હાઇટેક ટેકનોલોજીથી શાકભાજીનાં પાકો પણ લેવાતા થયા છે. ખેતીવાડી ખાતા હસ્તકની વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે તેલીબીયાં વિકાસ યોજના,કઠોળ વિકાસ યોજના,સધન કપાસ યોજના,ધાન્યપાક યોજના , અનુસુચિત જાતિની સિંચાઈ યોજના,નાના-સિમાંત ખેડૂતોની સિંચાઈ યોજના દ્વારા જિલ્લાના ખેડૂતો બિયારણ,રાસાયણિકખાતર,સેન્દ્રિય ખાતર વર્મી કમ્પોસ્ટ,સુધારેલ ખેત ઓજાર, સ્પ્રે પંપ, ટેક્ટર, થ્રેસર, જિપ્સમ, સંકલિત જિવાત નિયંત્રણના સાધનો વગેરેમાં સહાય આપવામાં આવે છે. સુક્ષ્‍મ પિયત પધ્‍ધતિમાં અમરેલી જિલ્‍લો સાતમા ક્રમે છે. જિલ્‍લામાં ૯૮ ટકા ખેડુતોને જી.સી.સી. આપવામાં આવેલ છે.
ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વિમા યોજનામાં ખેડૂત ખાતેદારનું અકસ્માતે મૃત્‍યુ થાય તો તેના વારસદારને  એક લાખ રૂપિયાની સહાય ચુકવવામાં આવે છે. કુદરતી આફતો જવી કે અતિવૃષ્‍ટીમાં ખેડૂતોને કૃષિ પેકેજ દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે. ખેડૂતોને વિવિધ યોજનામાં સહાય આપીને તેમજ વિસ્તરણતંત્ર દ્વારા ખેતીનું આધુનિક જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન આપી ખેતીના ઉત્પાદન અન ગુણવતામાં વધારો થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.જેથી કરીને દેશનું કૃષિ ઉત્પાદન વધે અને  ખેડૂતોની આથિક પરિસ્થિતિ સુદ્રઢ બને .