ખાંભા તાલુકા પંચાયત
અમરેલી જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

ર્ડો.એમ.એમ.બરાસરા ર્ડો.એમ.એમ.બરાસરા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી
શ્રી સોમલાભાઇ જીવાભાઇ વાળા , પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત શ્રી સોમલાભાઇ જીવાભાઇ વાળા
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમરેલી જીલ્લોખાંભા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


ખાંભા
ગ્રામ પંચાયત ૫૨
ગામડાઓ ૫૭
વસ્‍તી ૧૫૫૪૭૧
અમરેલીના દક્ષિણ ભાગે લગભગ ૬૦ કિ.મિ. દુર ગીર વિસ્તારના નાકે ખાંભા તાલુકો આવેલ છે. આ ગામ ખાંભા નામના ભરવાડે વસાવેલ હોવાની લોક વાયકા છે.  ગીરના નેસડા તીરકે ધાતરવડી નદીના કાંઠે આ ગામ આવેલ છે. આ ગામ જુના વડોદરા રાજયના શ્રી સયાજીરાવ મહારાજ સાથે ધનિષ્ઠ સંધંબ ધરાવતા શ્રી ભિમા બાયા કિકર આ ગામના મૂળ માલીક હતા. જેના બિરદાવલી રૂપે કવિઓએ લખેલ છે કે,
વધારે...