પંચાયત વિભાગ
રાજુલા તાલુકા પંચાયત
અમરેલી જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

presidentશ્રી બચીબેન બળવંતભાઇ લાડુમોર
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત
tdovishe શ્રી એન.પી.ત્રિવેદી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમરેલી જીલ્લોરાજુલા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


રાજુલા
ગ્રામ પંચાયત ૭૦
ગામડાઓ ૭૨
વસ્‍તી ૧૧૩૨૩૩

અમરેલી જીલ્લાનો તાલુકો જીલ્લા મથકથી ૮૫ કિમી. જેટલા અંતરે આવેલો દુરનો તાલુકો છે. તેમજ ધણો પછાત તાલુકો છે .
તાલુકામાં મહદઅંશે પછાત તથા આર્થિક રીતે પછાત જ્ઞાતિનો મોટો સમુહ વસવાટ કરે છે.  છેલ્લા પંદરેક વર્ષથી તાલુકામાં અલ્ટ્રાટેક
સિમેન્ટ ૭ કંપની, પીપાવાવ પોર્ટ અને આલ્કોલ એશડાઉન શીંપીગ યુનિટ જેવા ઔર્ધૌગીક એકમો આવતા તાલુકાના વિકાસની
શકયતાઓ વધી છે.
વધારે...