Panchayat Department
Amreli District Panchayat
Gujarat Government
indexBranchesHealth BranchPrimary Health Center

Primary Health Center

 
Sr. No. Name of Taluka’s Name of Primary Medical Centre Doctor’s Name Phone Number
1 Amreli Mota ankadiya Vaidh R. J. Devmurari 02792 - 286046
2 Amreli Chital Dr. J. N. Gosai 02792 - 284066
3 Amreli Vankiya Vaidh K. J. Seladiya 02792 - 277086
4 Amreli Jaliya Vaidh. S. J. Rabadiya 02792 - 271046
5 Lathi Matirala Vaidh. A. M. Bhimani 02793 - 246135
6 Lathi Ansodar Vaidh. H. S. Galthiya 02793 - 286638
7 Lathi Chavad Vaidh. R. C. Sarteja 02793 - 245018
8 Liliya Krankach Vaidh A. K. Solanki 02793 - 231013
9 Liliya Gujdaran Vaidh. P. M. Pendurkar 02791 - 285656
10 Babra Kotda Pitha Vaidh. S. R. Rathod 02791 - 277891
11 Babra Devliya Vaidh. H.J. Kubavat 02791 - 276420
12 Babra Khambhala Dr. B. G. Tangdiya 02791 - 277891
13 Kunkavav Anida Dr. Sudhirkumar 02796 - 283031
14 Bagsara Juni Haliyad Vaidh A. D. Bhatt 02796 - 281120
15 Bagsara Mavjijava Vaidh K. J. Bhutak 02796 - 281219
16 Kunkavav Devgam Vaidh B. K. Mehta 02796 - 247401
17 Dhari Gopalgram Vaidh Krishnaben G. Polar 02794 - 274741
18 Dhari Dalkhaniya Vaidh A. P. Thakkar 02797 - 288411
 
next