પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદશાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

શાખા તાબેના ૨૦ આયુર્વેદ દવાખાના તથા ૯ હોમિયોપેથિક દવાખાનાઓ દ્રારા મુખ્યત્વે આયુર્વેદ તથા હોમિયોપેથી પધ્ધતિથી સારવાર આપવા અંગેની કામગીરી
૨. દવાખાનાઓની દવા ખરીદી તથા ફાળવણી.
૩. દવાખાનાઓમાં આવતા દર્દીઓના નિદાન,સારવાર તથા વિતરણ.
૪. નિદાન કેમ્પોનું સમયાંતરેઆયોજન કરી આયુર્વેદ તથા હોમિયોપેથી ચિકિત્સા પધ્ધતિના પ્રચાર-પ્રસારની કામગીરી
૫. શાળાના બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી તથા જરૂરિયાતવાળા બાળકોને દવા વિતરણ.
૬. શાળાના બાળકોને સ્વસ્થવૃતની સમજણ આપી નીરોગી રહેવા અંગે માર્ગદર્શનની કામગીરી
૭. નાના બાળકોને સુવર્ણપ્રાશનના ટીપા પીવડાવવાની કામગીરી
૮. આંગણવાટીના બાળકોની આરોગ્ય તપાસ
૯. આયુર્વેદ પધ્ધતિથી પ્રકૃતિ પરીક્ષણ કરી પથ્યાપથ્ય વિષે માર્ગદર્શન આપવાની કામગીરી
૧૦. વૃધ્ધાવસ્થાજન્ય રોગોની આયુર્વેદ પધ્ધતિથી સારવાર
૧૧. ઋતુજન્ય રોગચાળા દરમિયાન સ્વાસ્થ્યવર્ધક ઉકાળા વિતરણની કામગીરી
૧૨. જિલ્લા પંચાયતની આયુર્વેદ શાખા દ્રારા ૨૦ આયુર્વેદ દવાખાના તથા ૯ હોમિયોપેથિક દવાખાનાઓ અંગેની વહિવટી નાણાકીય,મહેકમ અંગેની,તથા મોનિટરીંગની કામગીરી.

શાખાની યોજનાકીય માહિતી

આ શાખામાં કોઇ વિશેષ યોજનાકીય કામગીરી ફાળવવામાં આવેલ નથી, પરંતુ સ્વાઇન કલુ અને ચિકનગુનિયા જેવા રોગચાળા દરમિયાન સ્વાસ્થ્યવર્ધક ઉકાળા વિતરણની વિશેષ કામગીરી કરવામાં આવે છે.
૪. શાખા હસ્‍તકનાં યોજનાકીય સફળ કીસ્‍સાઓ.
૧. ગત ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસ દરમિયાન સ્વાઇન ફલુ જેવા રોગો સામે રક્ષણ માટે આયુર્વેદ ઉકાળા તથા હોમિયોપેથીક દવાઓનું વિતરણ દરેક દવાખાના ખાતેથી તથા જાહેર લોકમેળામાં વિતરણ કરવામાં આવેલ છે.