પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે પશુપાલન શાખા

યોજનાકીય સફળ કિસ્સાઓ

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ જનરલ બકરા એકમ સાફલ્ય ગાથાપશુ દવાખાના ખાંભા

 • લાભાર્થીનું નામ: માટીયા સોંડાભાઇ ગેલાભાઇ (ઉમર વર્ષ : ૬૫ વર્ષ ગામ: ખાંભા તા.: ખાંભા જી.: અમરેલી)
 • યોજનાનું નામ: જનરલ કેટેગરી બકરા એકમ (૧૦+૧) સહાય
 • લાભનું વર્ષ: ૨૦૧૮-૧૯
 • લાભની રકમ: ૩૦,૦૦૦/-
 • લાભાર્થીનો અભિપ્રાય:
  • આ યોજનાની સહાયથી હુ બકરાની ખરીદી કરી શક્યો છું.
  • આ એકમ સ્થાપનાથી મારી આર્થીક સ્થિતી સુધરી છે.
  • ઘરનુ ગુજરાન સારી રીતે થઇ શકે છે.
 • થયેલ જીવન સુધાર: આર્થીક સ્થિતી સારી થઇ છે.
 • લાભાર્થીનો ફોટો:

બાબુભાઇ જાગાભાઇ ચોવટીયા


નામ:બાબુભાઇ જાગાભાઇ ચોવટીયા
સંમ્પર્ક નંબર૯૪૨૮૦૮૭૩૯૫
ગામકોટડાપીઠા
તાલુકોબાબરા
જિલ્લોઅમરેલી
ફાર્મની વિગતપશુઓની ઓલાદ : (ગાય-સંકર, ભેંસ- જાફરાબાદી)દૂઝણા પશુની સંખ્યા:૩ ભેંસ તથા એક સંકર ગાય ગાભણપશુની સંખ્યા: ૩ ભેંસ

પશુપાલન સાફલ્ય ગાથાની ટુંકી વિગત:
પશુપાલન વ્યવસાયની શરૂઆતથી આજદીન સુધીની ટુંકી વિગત

ખેતી સાથે સાથે ના પુરક વ્યવસાય પશુ પાલન ને મુખ્ય વ્યવસાય તરીકે સ્વિકારી ને પુરક વ્યવસાય તરીકે ખેતી કરી ને દરેક યુવાન અને શિક્ષીત બેરોજગારો ને દાખલો પુરો પાડનાર પ્રગતિશિલ પશુપાલક એટલે આપણા કોટડાપીઠા ગામ ના પ્રગતિશિલ પશુપાલક અને ખેડુત એવા શ્રીમાન બાબુભાઇ જાગાભાઇ ચોવટીયા.

બાબુભાઇ એ પરમ્પરાગત પશુપાલન મા વૈજ્ઞાનીક રીતે પશુપાલન કરી ને એક દાખલો બેસાડેલ છે. હાલ બાબુભાઇ પાસે છ ભેસો છે. જેમાથી ત્રણ દુજ્ણી છે. ત્રણ ગાભણી છે. એક એચ.એફ. શંકર ગાય છે. બાબુભાઇ હાલ ડેરી મા 45 લીટર દૈનીક દુધ ભરે છે. પોતાની જમીન મા એક ભાગ પશુઓ ના લીલા ચારા માટે રાખેલ છે. આખા વર્ષ નો સુકો ચારો સંગ્રહ કરી ને રાખેલ છે. તથા ઉચ્ચ ગુણવતા નુ ખાણ દાણ પણ છ મહિના નુ સગ્રહ કરી રાખેલ છે.
પશુપાલન અંગે અપનાવતી આધુનિક પધ્ધત્તિ : (પશુ પોષણ, પશુઆરોગ્ય, પશુસંવર્ધન, પશુ રહેઠાણ અને અન્ય બાબતો માટે)

પશુઓ માટે સારું પાકું હવાઉજાસવાળું રહેઠાણછે.ભોયતળિયું પાકું છે. ગમાણની વ્યવસ્થા છે.તમામ પશુઓનું મળમૂત્ર એક જગ્યાએ એકઠું કરવામાં આવે છે.પછી તેનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.પાકું ભોય તળિયું હોવાથી સ્વચ્છતા રહેવાને કારણે પશુઓમાં આઉનો રોગ આવેલ નથી.
પશુઓને જુવારની કડબ અને મગફળીનો પાલોઆપવામાં આવે છે.પશુઓને જુવારની કડબ અને મગફળી નો પાલો આપવામાં આવે છે.રોજ લીલો ચારો આપવામાં આવે છે.પશુઓને દૂધ ઉત્પાદનના અડધા ભાગ જેટલું ખાણદાણ આપવામાં આવે છે.ખાણદાણમાં અમુલ દાણ,કપાસિયા ખોળ આપવામાં આવે છે.અને નિયમિત દિવસમાં ચાર વખત સ્વચ્છ પાણી આપવામાં આવે છે.
ફાર્મનું વાર્ષિક ટર્ન ઓવર :૨૫૦૦૦૦ /-
ફાર્મનો એક પશુદીઠ નફો: ૪૦૦૦૦ /- પ્રતિ માસ
દુધ સિવાય વધારાની આવકના પાસાઓ: છાંણીંયું ખાતર

ELECRTIC CHAFFCUTTER SCHEME (DMS-1)

TitleELECRTIC CHAFFCUTTER SCHEME (DMS-1)
LocationAt. Jam barvala Ta. Babara District : Amreli Pin code :365421
Name of the Farmer/Organisationshrimati Bharatiben Kamleshbhai Palsana At. Jam barvala Ta. Babara District : Amreli Mobile : 9925699930
Background of the case શ્રીમતિ ભારતીબેન કમલેશભાઈ પલસાણા નાના ખેડૂત છે જે ખેતીની સાથે સાથે ૧૦ પશુઓ પણ રાખે છે. પશુઓને લીલો ચારો તેમજ સુકો ચારો પશુઓને ખવડાવે છે. તેમેને લાગ્યું કે આ રીતે ખવડાવવાથી ચારાનો બગાડ વધુ થાય છે.
Description of the project including source of fundingભારતીબેન પશુઓના દૂધ નું વેચાણ દૂધ મંડળી માં કરે છે. તેમને ચાફકટર ની ખરીદી માટે સરકારશ્રીની યોજના છે જેમાં ૭૫% ચાફકટર ખરીદી સહાય મળે છે તેમાંથી ચાફકટરની ખરીદી પશુપાલન શાખા દ્વારા કરવામાં આવી.
The implementation of the projectsભારતીબેને Electric Chaffcutter ની ખરીદી IKHEDUT web portal of department of Agriculture and Cooperation સાઈટ ઉપર ઓન્લાઈન અરજી કરીની સહાય રૂ. 15,000/- સહાય વર્ષ: ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન મેળવી.
The economics of running the projectsઈલેક્ટ્રીકલ ચાફકટર થી ભારતીબેન તેમનાં પશુઓને લીલો અને સુકો ચારો ચાફ કરીને ખવડાવે છે જેથી ચારો ૩૦% બચે છે અને ચારો વ્યવસ્થિત ખાય છે.


કૃત્રિમ બીજદાન દ્વારા જન્મેલ દેશી વાછરડી સહાય

Titleકૃત્રિમ બીજદાન દ્વારા જન્મેલ દેશી વાછરડી સહાય
LocationAt. Jambarvada Ta. Babara District : Amreli
Name of the Farmer/OrganisationShri Govindbhai Rambhai Parmar At. Jambarvada Ta. Babara District : Amreli Mobile : 9714575584
Background of the case શ્રી ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પરમાર એક ગાય રાખે છે જેને અગાઉ ખુંટ થી ફેળવતા હતા. પરંતુ પશુપાલન શિબિર, પશુ આરોગ્ય મેલા અને કૃષિ મહોત્સવ દરમ્યાન યોજના ની મળતા તેમને તેની ગાય ને કૃત્રિમ બીજદાન દ્વારા ફેળવતા, દેશી વાછરડી નો જન્મ થયેલ .
Description of the project including source of fundingશ્રી ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પરમાર એ IKHEDUT web portal ઉપર અરજી કરી, કૃત્રિમ બીજદાન દ્વારા જન્મેલ દેશી વાછરડી સહાય રૂ. ૩૦૦૦/- મેળવી.
The Working capital for the projectઆ માટે શ્રી ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પરમાર ને કોઈ વધારાનું ફંડ ઉભું કરવું પડેલ નથી.
The economics of running the projectsઆ યોજનાથી શ્રી ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પરમાર ને રૂ. ૩૦૦૦/- નો ફાયદો તેમજ ભવિષ્ય ની ઓલાદ સુધારણા થશે.
Benefits occurred from the project and future plan આ યોજનાથી શ્રી ગોવિંદભાઈ રામભાઈ પરમાર ને રૂ. ૩૦૦૦/- નો ફાયદો તેમજ ભવિષ્ય ની ઓલાદ સુધારણા થવાથી દૂધ ઉત્પાદન વધશે.