×

અમરેલી વિષે

આ જીલ્લો ભૂતપૂર્વ વડોદરા રાજયનો ભાગ બન્યો તે પહેલાની ઐતિહાસિક પૂર્વ ભૂમિકા વિષે બહુ જુજ માહિતી ઉપ્લબ્ધ છે. અમરેલી જીલ્લાનું નામ અમરેલી શહેર ઉપરથી પડેલ છે, જે જીલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. નાગનાથ મંદિરમાના એક શિલાલેખ ઉપરથી જાણવા મળે છે કે અમરેલી નરેશનું પ્રાચીન નામ અમરવલ્લી હતું.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 18-Oct-2021
    અમરેલી કોવીડ-૧૯ રસીકરણ આયોજન Dt. 19-10-2021
    Read More

જીલ્લો અમરેલી

૭૦૮૪.૨૦ચો.કિ.મી.
૧૫,૧૪,૧૯૦
૭૪.૨૫%
૧૧
૫૯૭
૬૧૬

Locate on Map

Babara Kunkava-Vadia Lathi Amreli Bagasara Lilia Dhari Savar-Kundla Khambha Rajula Jafarabad

Hide Text