×

ઘારી વિષે

અમરેલી જિલ્લા ના ધારી તાલુકા નું ધારીથી પશ્ચિમ દિશાએ આવેલું પાંચેક હજારની વસ્તી ધરાવતું ગામ છે. સૌરાષ્‍ટ્રનાં ખોડિયાર માતાજીના મુખ્‍ય ત્રણ મંદિરો પૈકીનું એક છે. ખોડિયાર ડેમની હેઠવાસમાં શેત્રુંજી નદીનાં કાંઠે આવેલ છે’ ધારી -કોડિનાર રોડ પર ધારીથી ૧૫ કિલોમીટર દૂર...

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ઘારી વિષે

અમરેલી જિલ્લા ના ધારી તાલુકા નું ધારીથી પશ્ચિમ દિશાએ આવેલું પાંચેક હજારની વસ્તી ધરાવતું ગામ છે. સૌરાષ્‍ટ્રનાં ખોડિયાર માતાજીના મુખ્‍ય ત્રણ મંદિરો પૈકીનું એક છે. ખોડિયાર ડેમની હેઠવાસમાં શેત્રુંજી નદીનાં કાંઠે આવેલ છે’ ધારી -કોડિનાર રોડ પર ધારીથી ૧૫ કિલોમીટર દૂર...

Read More
૭૫
૧૧૯૩૭૦
૬૯

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો